Sessans MH

2009-04-04-049 KUMLA

Beskrivare: RAGNAR SUSANNE

 

1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt -morrning och/eller bitförsök
Undviker kontakt- skyggar och drar sig undan
Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla

 

1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka
Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar mot annat håll
Följer med hela sträckan, neutral
Följer med villigt. Engagerar sig.
Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.

 

1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.
Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.
Accepterar. Är neutral.
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende.

 

2a. LEK
Leklust
Leker ej.
Leker ej men visar intresse
Leker - startar långsamt men blir aktiv.
Leker aktivt, startar snabbt.
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

 

2b. LEK
Gripande
Griper ej.
Griper ej, nosar på föremålet.
Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet.

 

2c. LEK
Dragkamp
Biter ej.
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.
Biter - drar emot, släpper, tar om.
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.

 

3a. JAKT
Förföljande
Startar inte. (bägge gångerna)
Startar men avbryter.
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. (Bägge gångerna)
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 

3b. JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet springer ej fram (bägge gångerna)
Griper ej, nosar på föremålet. (1:a gången)
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Griper direkt, släpper.
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sekunder. (2:a Gången)

 

4. AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.
Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Är uppmärksam, ngt orolig. Vandrar runt efter hand.
Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

 

5a. AVSTÅNDSLEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad.
Kontroll, avbrott förekommer.
Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

 

5b. AVSTÅNDSLEK
Hot/aggressivitet
Inga skall eller morrningar.
Enstaka skall och/eller morrningar.
Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första första del.
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första del.
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del.

 

5c. AVSTÅNDSLEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.
Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.
Går fram till den dolda men talande figuranten.
Går fram till figuranten med låg kroppsställning, och/eller tidfördröjning.
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

 

5d. AVSTÅNDSLEK
Leklust
Visar inget intresse.
Leker ej men visar intresse.
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

 

5e. AVSTÅNDSLEK
Samarbete
Visar inget intresse.
Blir aktiv men avbryter.
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv figurant.
Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

 

6 a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp.
Hukar sig, och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.

 

6 b. ÖVERRASKN.
Hot/aggressivitet
Visar inga hotbeteenden.
Visar enstaka hotbeteenden
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

 

6 c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.
Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden.
Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
Går fram till overallen utan hjälp.

 

6 d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.
Liten båge, el liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.
Båge el tempo- växling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
Båge el tempo-växling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

 

6 e. ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen.
Stannar upp. Luktar / tittar på overallen vid minst ett tillfälle.
Stannar upp. Luktar / tittar på overallen vid minst två tillfällen.
Biter I / lek mot overallen. Intresset minskar efter hand.
Biter I / leker med overallen vid två eller fler passager.

 

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar, kort stopp.
Hukar sig, och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än 5 meter.

 

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram
Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.
Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Går fram till skramlet utan hjälp.

 

7 c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.
Liten båge, el liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.
Båge el tempo-växling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
Båge el tempo-växling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

 

7 d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan.
Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst ett tillfälle.
Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
Biter I / lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.
Biter I / leker med skramletvid två eller fler passager.

 

8 a. SPÖKEN
Hot/aggressivitet
Visar inga hotbeteenden.
Visar enstaka hotbeteenden
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och flera attacker.

 

8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig.
Tittar till mot spökena då och då.
Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.
Kontrollerar/handlar mot spökena. Kortare avbrott.
Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

 

8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig I huvudsak framför eller bredvid föraren.
Uppehåller sig I huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
Uppehåller sig I huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Uppehåller sig I huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen. .

 

8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad.
Går fram när föraren talar med figurant/lockar på hunden.
Går fram till spöket när föraren står bredvid.
Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.
Går fram till spöket utan hjälp.

 

8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök.
Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.
Besvarar kontakt när figurant bjuder.
Tar kontakt själv. Balanserad.
Intensivt kontaktbeteende mot figurant, kan hoppa och gnälla.

 

9a. LEK
Leklust
Leker ej.
Leker ej men visar intresse
Leker - startar långsamt men blir aktiv.
Leker aktivt, startar snabbt.
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

 

9b. LEK
Gripande
Griper ej.
Griper ej, nosar på föremålet.
Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet.

 

10. SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet
Avbryter aktivitet/ låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.
Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott.